Tjänster

Mail

info@ltventilation.se

Telefon

070 399 4494

ENTREPRENAD

SERVICE OCH UNDERHÅLL

INJUSTERING

KONSULTATION

DIN LEVERANTÖR NÄR DET GÄLLER INOMHUSKLIMAT

 

VÅR ERFARENHET OCH KUNSKAP - RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FRÅN START

Förutom att leverera ventilationssystem för alla typer av bostäder, erbjuder vi även en rad tjänster inom ventilationsområdet.

ENTREPRENAD

Vi konstruerar och projekterar alla totalentreprenader själva.

 

När det gäller problemlösningar/förslag brukar vi starta vårt uppdrag med en förstudie där en systemlösning presenteras. Därefter kan kunden bestämma om han vill gå vidare med konstruktion- och installationsfasen.

 

Vid val av systemlösning arbetar vi för totalekonomiska lösningar där vi beräknar livscykelkostnaden (LCC analys) för anläggningen.

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Efter idrifttagandet av en anläggning där det oftast är betydande kapitalkostnader investerade är det viktigt med regelbunden service av anläggningen för att bibehålla underhållsstatus, funktion och energieffektivitet.

 

För att vara insatt och uppdaterad på teknik och myndighetskrav behöver fastighetsägaren en partner som kan rådgiva och åtgärda frågor av ovanstående karaktär.

 

 

INJUSTERING

Syftet med injustering av luftflöden i en ventilationsanläggning är att uppnå att anläggningen levererar specificerade luftflöden med vissa föreskrivna tillåtna avvikelser.

Att installerad ventilationsanläggning får så hög verkningsgrad och prestanda som möjligt, avseende inomhusklimat, komfort, mm.

Fördelning av luftmängder och kontroll av spridningsbild hos luftdon.

Att projekterade luftflöden och funktion uppfylls.

KONSULTATION

Har du planer på att installera ett ventilationssystem i ett befintligt hus eller kanske skall du bygga nytt?

I båda fallen är en projektering med tydliga ritningar det första steget till ett bättre inomhusklimat och en möjlig framtida låg energiförbrukning!

 

Kontakta oss för en konsultation. Vi har svaren du behvöer!

VI TAR VENTILATION PÅ ALLVAR

Bristande luftkvalitet innebär en olägenhet för människors hälsa.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan säkerställa att

dina behov uppfylls gällande ditt inomhusklimat!

KONTAKT

Mail

info@ltventilation.se

 

Telefon

070 399 4494