Miljö och Kvalitetspolicy

Mail

info@ltventilation.se

Telefon

070 399 4494

Miljöpolicy

 

LT Ventilation skall erbjuda installationslösningar och

tjänster som uppfyller kunders och samhällets miljökrav, och som

fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och

miljöbelastning.

 

Detta uppnår vi genom att:

• Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål

 

• Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners

tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.

 

• Alla medarbetare utbildas och motiveras att utföra sitt arbete

på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

 

• Betrakta lagar och andra myndighetskrav som minimikrav.

 

• Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom

Miljöområdet

 

Kvalitetspolicy

 

Vår verksamhet är inriktad på att utföra

entreprenader inom luftbehandling såväl total- som generalentreprenader.

 

Våra tjänster och installationer skall vara av så hög kvalité att

kundens uppställda mål och förväntningar uppfylls.

 

Levererad vara och tjänst skall vara klar enligt avtalad tidplan, till

rätt kvalitet med uppfyllt klimatkrav.

 

Kvalitetssystemets mål är att uppfylla krav enligt SS ISO 9001

 

VI TAR VENTILATION PÅ ALLVAR

Bristande luftkvalitet innebär en olägenhet för människors hälsa.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan säkerställa att

dina behov uppfylls gällande ditt inomhusklimat!

KONTAKT

Mail

info@ltventilation.se

 

Telefon

070 399 4494